Kur’an-ı Doğru Ve Güzel Okumanın Önemi
Kuranı Kerim ,Hz.Muhammed a.s ‘a Allah c.c tarafından gönderilen son ilahi kitaptır.Bütün çağlara ve insanlara hitap eden bu ilahi kitabın öğüt ve mesajları kıyamete kadar geçerlidir.Yüce Allah c.c bize bunu şöyle bilidirmektedir:
“Eyy insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt ,gönüllerdeki dertlere şifa ,müminlere doğru yolu gösteren bir hidayet ve rahmet gelmiştir”.
Yüce Kitabımız Kuranı Kerim 610 yılında ramazan ayının Kadir gecesinde inmeye başlamış ve yaklaşık 23 yılda tamamlanbmıştır.O kendisine özgü okunuş tarzıyla indiği günden itibaren insanları derinden etkilemiştir.Kuranı Kerim Allah kelamıdır.Dolayısıyla o,Allahın yüceliğine yaraşır bir şekilde okunmalıdır.Peygamber Efendimiz ,Kuranı ağır ağır ,tane tane okur ve müslümmanları da güzel okumaya teşvik ederdi.
Kuranı Kerim ,sözlerin en üstünü ve en güzelidir.Onu öğrenen ve öğretenlerde insanların en hayırlılarıdır.Hz.Peygamber s.a.v bunu “sizin en hayılrınız,kuranı öğrenen ve öğreteninizdir” hadisiyle en güzel şelilde ifade etmiştir.Peygamber Efendimiz ,Kuranı Cebrailin kendisine öğrettiği şekilde ashabına okumuş onları sürekli kuran okumaya teşvik etmişdir.
Müzzemmil suresi 4. ayette şöyle buyruluyor
“kuranı tertil ile (ağır ağır tane tane ablayarak ve hissederek) oku”

Kuranı Kerim okumak bir ibadettir.Bundan dolayı islam alimleri Kuranın tarifini yaparlarken onun,”okunmasıyla ibadet edilen bir kitap olduğuna dikkat çekmişlerdir.Bu değerli ibadetin karşılığında alacağımız büyük ödülü  Rabbimiz şöyle müjdelemektedir:
“Allahın kitabını okuyuıp ona uyanlar..asla tükenmeyecek bir kazanç umarlar.Çünkü Allah,onların mükafatlarını tam olarak verecek ve üstelik onlara fazlasını da ihsan edecektir..”(fatır suresi 29-30)